شــهــر بــچــه هــا

ما تا کودک هستیم باید خیلی چیزها بیاموزیم، چرا که در بزرگسالی فرصت انجام خیلی از کارها را از دست خواهیم داد.

لینک کانال تلگرام

بازی ما گل های خندانیم

روش :

از کودکان بخواهید روی یک دایره بایستند و سپس همراه با سرود اعمال آن را انجام دهند .

ما گل های شادانیم / باز،باز،باز میشیم / بسته،بسته،بسته میشیم/ می چرخیم ، می چرخیم

مثل گل ها می خندیم

قواعد :

گروهی – قرار گرفتن روی یک دایره

ابزار : ندارد .

اهداف

جسمانی : تقویت عضلات و ماهیچه های بدن ( دست ، پا و... )

روانی : افزایش دقت ، تمرکز