شهربچه ها
کودکان امروز ما، سکان داران فکور، پویا و خلاق جامعه فردای ما خواهند بود، به همین سبب تعلیم و تربیت آنها از حساس ترین و خطیر ترین مسئولیت هایمان به شمار می آید، بدیهی است که شکوفایی راستین کودکان ما هنگامی محقق می گردد که با اتکا به فرهنگ غنی اسلامی - ایرانی طراحی گردد. ما در شــهــر بــچــه هــا قصد داریم با ارائه مطالب مفید در خصوص رشد کودک، روانشناسی کودک، آموزش اقتصاد به کودک، تربیت کودکان خلاق، کارآفرینی کودک و بازی و سرگرمی های کودکان به خانواده های ایرانی و فارسی زبان کمک کنیم تا فرزندانی سالم و خلاق و فکور را تربیت نمایند و ما را نیز در پیمودن این راه با نظرات و ییشنهادات سازنده یاری نمایند. فراموش نکنید اطلاعاتی که ما در اختیار شما میگذاریم، به اندازه نظر پزشک فرزند شما شخصی و منحصر بفرد نیست.

 

 

 

 

چون که با کودک سرو کارت فتاد