شــهــر بــچــه هــا

ما تا کودک هستیم باید خیلی چیزها بیاموزیم، چرا که در بزرگسالی فرصت انجام خیلی از کارها را از دست خواهیم داد.

لینک کانال تلگرام

شهربچه ها
کودکان امروز ما، سکان داران فکور، پویا و خلاق جامعه فردای ما خواهند بود، به همین سبب تعلیم و تربیت آنها از حساس ترین و خطیر ترین مسئولیت هایمان به شمار می آید، بدیهی است که شکوفایی راستین کودکان ما هنگامی محقق می گردد که با اتکا به فرهنگ غنی اسلامی - ایرانی طراحی گردد. ما در شــهــر بــچــه هــا قصد داریم با ارائه مطالب مفید در خصوص رشد کودک، روانشناسی کودک، آموزش اقتصاد به کودک، تربیت کودکان خلاق، کارآفرینی کودک و بازی و سرگرمی های کودکان به خانواده های ایرانی و فارسی زبان کمک کنیم تا فرزندانی سالم و خلاق و فکور را تربیت نمایند و ما را نیز در پیمودن این راه با نظرات و ییشنهادات سازنده یاری نمایند. فراموش نکنید اطلاعاتی که ما در اختیار شما میگذاریم، به اندازه نظر پزشک فرزند شما شخصی و منحصر بفرد نیست.

 

 

 

 

چون که با کودک سرو کارت فتاد